Basiscursus CGT incl. Motiverende Gespreksvoering 3.0

Met Beldman Opleidingen bieden we je de mogelijkheid om een betaalbare geaccrediteerde Basiscursus CGT te volgen. Met deze cursus maak je je de nieuwste kennis op het gebied van cognitief-gedragstherapeutische behandelingen eigen. Daarnaast verdiep je je in de inspirerende principes van de Motiverende Gespreksvoering 3.0. De cursus wordt erg positief ontvangen, afgaande op de evaluaties van studenten. Mocht je meer over de cursus willen weten, lees dan hieronder verder.

Startdatum eerst volgende cursussen:

Maandag 4 januari in Den Bosch (Docent: Bas de Weerd).

Woensdag 13 januari in Utrecht (Docent: Gerben Beldman).

Woensdag 27 januari in Doetinchem (Docent: Gerben Beldman. Nog 1 plaats beschikbaar!)

Vrijdag 5 februari in Nijmegen (Docent: Gerben Beldman).

Ervaringen voorgaande deelnemers:

Ben je benieuwd naar ervaringen van voorgaande cursisten? Dan kun je deze inzien in onderstaand evaluatierapport:

Totaalevaluatie Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie

Of bekijk andere ervaringen bij de reviews…

Wat Chantal zegt:
'Gerben is uniek in zijn vak; deskundigheid en plezier in een zeer gevarieerd programma!'
Wat Debby zegt
'Gerben weet elke les interactief te maken. Een ware kunst, om zo les te geven!'
Wat Thijs zegt
'Gerben geeft je de vaardigheden en het vertrouwen nieuwe methoden toe te passen.'
'Inspirerend en enthousiasmerend!'
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Inhoud vd cursus

De volgende onderwerpen komen in de cursus aan bod:

 • Kenmerken en achtergrond van cognitieve gedragstherapie.
 • Behandelfasen van het cognitief gedragstherapeutisch proces.
 • Motiveren van cliënten volgens de principes van Motiverende Gespreksvoering 3.0.
 • Hanteren van de therapeutische relatie.
 • Het diagnostisch proces: opstellen van analyses en behandelplan.
 • Vanuit het CGT-denkkader leren bepalen welke interventie om welke reden geïndiceerd is.
 • Behandeling van verschillende psychische klachten.
 • Behandeling van diverse angst- en stemmingsstoornissen.
 • Vergroten van vaardigheden met cognitieve en experiëntiële technieken.
 • Omgaan met ingewikkelde therapeutische interacties.

Delen van de cursus vinden plaats via online-modules. Hiermee bestaat de cursus uit een goede mix van klassikale bijeenkomsten en online-opdrachten. Met dit laatste ontstaat nog meer flexibiliteit in moment van leren.

Een inkijkje in de Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie.

Ben je benieuwd naar hoe de Basiscursus CGT er real-life uitziet? Of hoor je graag hoe cursisten die je zijn voorgegaan de cursus hebben ervaren? Dan helpt deze video je vast verder.

 

Doelstelling vd cursus

De deelnemer heeft/kan aan het eind van de cursus:

 • Basiskennis over het Cognitief Gedragstherapeutische proces.
 • Basisprincipes van Motiverende Gespreksvoering, ook wel de “spirit” van MGV genaamd, toepassen.
 • Daarmee een adequate samenwerkingsrelatie aangaan met de cliënt.
 • Gegevens over het functioneren en de problematiek samen met cliënt (en diens systeem) ordenen in verhelderende functie- en betekenisanalyses.
 • Op basis van deze analyses een gedegen behandelplan opstellen.
 • Een adequate afweging maken wanneer begonnen kan worden met interveniëren.
 • Een adequate afweging maken tussen het inzetten van een protocollaire/gestandaardiseerde behandeling dan wel het toepassen van een behandeling op maat.
 • Kennis van en ervaring met cognitief gedragstherapeutische technieken.
 • Kennis van de geldende richtlijnen en evidence based interventies per stoornis.
 • Kennis en ervaring met toepassen van cognitief gedragstherapeutische technieken per stoornis.
 • Therapeutische vaardigheden ontwikkeld gericht op het motiveren en empoweren van cliënten en deze krachten optimaal kunnen benutten in de behandeling.

Doelgroep

Vooropleiding
Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde.

Werk
Je bent (deels) werkzaam op het gebied van de GGZ of Onderwijs. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek.

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Locaties

Utrecht Centrum (15 minuten lopen vanaf Utrecht Centraal).

Nijmegen (sfeervolle locatie in Nijmegen-Noord; 5 minuten lopen vanaf NS-station. Goede parkeermogelijkheden).

Den Bosch (50 meter van NS-station Den Bosch).

Kosten

2550 euro, inclusief digitale reader, lunch, koffie en thee, exclusief literatuur.

Deelnemers aan de kortingsactie met Meesters in de Psychologie ontvangen 10% korting.

Data uitvoeringen

Vanaf 2020 vinden er verschillende edities van deze cursus plaats in Den Bosch, Nijmegen en Utrecht.

 

Data van de bijeenkomsten in Den Bosch met startdatum 4 januari 2021 zijn de volgende:

Klassikale bijeenkomsten (9.30-16.30 uur):
4 en 25 januari
15 februari
1, 15 en 29 maart
19 april
10 en 31 mei
21 juni

Daarnaast vinden er online-meetings plaats. Deze starten om 20.00 uur en vinden voor deze groep plaats op de volgende (maandag)avonden: 18 jan, 8 en 22 feb, 8, 22 en 25 maart, 12 april, 3, 6 en 24 mei en 14 juni.

 

Data van de bijeenkomsten in Utrecht met startdatum 13 januari 2021 zijn de volgende:

Klassikale bijeenkomsten (9.30-16.30 uur):
13 jan
3 en 24 feb
17 maart
7 en 28 april
2 en 23 juni
14 juli
25 aug

Daarnaast vinden er online-meetings plaats. Deze starten om 20.00 uur en vinden voor deze groep plaats op de volgende (woensdag)avonden: 27 jan, 17 feb, 10 en 31 maart, 14 en 21 april, 19 mei, 9 en 16 juni, 7 juli en 18 aug.

Data van de bijeenkomsten in Doetinchem met startdatum 27 januari 2021 zijn de volgende:

Klassikale bijeenkomsten (13:30-20:30): 

27 januari
17 februari
10 en 31 maart
21 april
26 mei
16 juni
7 juli
18 augustus
8 september

Daarnaast vinden er online-meetings plaats. Deze starten om 20.00 uur en vinden voor deze groep plaats op de volgende (woensdag)avonden: 10 feb, 3 en 24 maart,  14 en 28 april, 12 mei, 9 23 en 30 juni, 21 juli en 1 sept.

Data van de bijeenkomsten in Nijmegen met startdatum 5 februari 2021 zijn de volgende:

Klassikale bijeenkomsten (9.30-16.30 uur):
5 en 26 feb
19 maart
9 en 23 april
28 mei
18 juni
16 juli
20 aug
10 sept

Daarnaast vinden er online-meetings plaats. Deze starten om 20.00 uur en vinden voor deze groep plaats op de volgende (donderdag)avonden: 18 feb, 11 maart, 15 en 29 april, 20 mei, 10 en 24 juni, 8 juli, 13 aug en 2 sept.

Certificaat

Gedurende de opleiding worden theoretische kennis en vaardigheden getoetst aan de hand van presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek. De cursisten ontvangen een certificaat indien zij minimaal 90% aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebben afgerond. Volgens de richtlijnen van de VGCT mag er niet meer dan 10% van de contacttijd verzuimd worden. Bij 10 tot 20% verzuiming van de contacttijd zal er een compensatieopdracht moeten worden uitgevoerd. Bij meer dan 20% verzuim kan het certificaat niet worden behaald. Wel kunnen er, binnen een jaar, cursusdagen worden ingehaald, om zo alsnog het certificaat te behalen.

Toetsvormen:
-Mini N=1, een uitgewerkte casus volgens de principes van het cognitief gedragstherapeutisch proces
-Theoretische toets
-Aanwezigheid conform de eisen van de VGCT
-Actieve deelname aan oefeningen, literatuurbesprekingen en praktijkopdrachten

Studiebelasting

De opleiding bestaat uit 100 uur klassikaal onderwijs. Daarnaast staat er voor het lezen van de literatuur 350 studie uren.

Kennisoverdracht vindt plaats door middel van:
-theoretische en praktijkgerichte uitleg
-literatuurstudie, -presentaties en -besprekingen
-demonstratie (door docent en m.b.v. videofragmenten)
-oefenen van vaardigheden in rollenspel
-praktijkopdrachten
-casuïstiek bespreking

Accreditatie

De cursus is voor 100 uur geaccrediteerd bij de VGCT onder nummer 318760.

Tevens is de cursus geaccrediteerd bij het NIP (K&J)/ NVO en het SKJ voor 100 punten in het kader van herregistratie (nummer: 366470).

En in het kader van de opleiding bij het NIP (K&J)/NVO (opleiding OG) en het SKJ voor 80 punten behandeling, 20 punten diagnostiek en 100 extra literatuurpunten.

Tevens is de cursus geaccrediteerd bij de LV POH-GGZ voor 30 punten.